Blog › December 2009

Recently Sold Listing # 203 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V798587 - # 203 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 203 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 307 2088 E 54TH AV, Vancouver, BC


V801336 - # 307 2088 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 307 2088 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 309 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V799304 - # 309 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 309 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 204 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V799278 - # 204 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 204 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 205 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V799244 - # 205 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 205 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 303 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V798589 - # 303 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 303 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 202 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V798577 - # 202 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 202 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 305 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V798502 - # 305 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 305 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 306 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V799273 - # 306 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 306 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 206 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC


V799251 - # 206 2008 E 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 206 2008 E 54TH AV, Vancouver.

Recently Sold Listing # 207 2008 54TH AV, Vancouver, BC


V798613 - # 207 2008 54TH AV, Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 207 2008 54TH AV, Vancouver.